Gezond Geboren, een nieuw fonds!

Er is de laatste jaren door de overheid flink bezuinigd op het budget voor medisch wetenschappelijk onderzoek.  Onderzoek is van belang om in de toekomst nog betere zorg te kunnen verlenen. Gezond geboren gaat fondsen werven om meer wetenschappelijk onderzoek en educatieve programma’s mogelijk te maken. Ook richten zij zich op het ontwikkelen en toepassen…