Kraamzorg

In Nederland heb je recht op kraamzorg: de zorg tijdens de eerste acht tot tien dagen na de bevalling (en soms ook tijdens de thuisbevalling). Deze zorg heeft een meervoudige doelstelling.

In de eerste plaats zorgt een kraamverzorgster voor zorgvuldige observatie van de kraamvrouw en pasgeborene, met de bedoeling eventuele problemen tijdig op te kunnen sporen en de juiste zorg in te zetten.

Daarnaast geeft de kraamverzorgster voorlichting, begeleiding Kraamzorg kraamverzorhing, kraamhulp samenwerking verloskundige. Puur verloskundigenen ondersteuning in de eerste dagen. Dit om ervoor te zorgen dat je alles leert wat nodig is om je kind goed te kunnen verzorgen en je daar ook zeker over te voelen. Indien de kraamverzorgster complicaties observeert neemt zij contact op met ‘Puur verloskundigen’ om er samen voor te zorgen dat de juiste zorg geboden wordt.

Indien je thuis bevalt, zal een kraamverzorgster ons als verloskundigen helpen tijdens de begeleiding van de bevalling. Wij nemen tijdens de bevalling contact met de organisatie op om de kraamverzorgster in te zetten.

Kraamzorg organisaties

In Nederland heb je vrije keuze in welke organisatie te kiezen. Je kunt jezelf aanmelden via de website van de kraamzorgorganisaties, maar je kunt ook de verzekering bellen en daar melden van welke organisatie je graag zorg zou willen ontvangen. In Schagen en omgeving zijn verschillende kraambureau’s werkzaam. Bij de intake krijg je informatie over kraamzorg instanties waar wij een goede samenwerking mee hebben. Indien je vragen hebt over de verschillende organisaties of over kraamzorg kun je deze stellen op het spreekuur.

Kosten kraamzorg

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk 10 dagen. In de meeste gevallen heb je recht op acht dagen kraamzorg, geteld vanaf de dag van de bevalling. Indien je een aantal dagen in het ziekenhuis moet verblijven worden de dagen afgeteld van de dagen waarin je recht hebt op kraamzorg (dus als je 2 dagen in het ziekenhuis verblijft heb je nog maximaal recht op 8 dagen kraamzorg). Er geldt een wettelijke bijdrage aan kraamzorg, die in 2021 is vastgesteld op €4,60 per uur.

'Leef je droom, droom niet je leven.'

Geef bij de kraamverzorgster aan wat jij belangrijk vindt in deze bijzondere dagen!