Pasgeboren baby’s dienen aangegeven te worden bij de burgerlijke stand. De geboorteaangifte dient binnen drie dagen na de bevalling gedaan te worden in de gemeente waar je kind is geboren.

De aangifte dient gedaan te worden door de vader of moeder van het kind. Indien zij niet in de gelegenheid zijn aangifte te doen, mag de aangifte ook gedaan worden door een persoon die aanwezig is geweest bij de bevalling. In sommige gemeenten, waaronder Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is het mogelijk om digitaal aangifte te doen, informeer hiervoor bij je eigen gemeente.

Er moet een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet en van de moeder van het kind meegenomen worden. Eventueel kan de akte van erkenning, akte van naamkeuze of het trouwboekje (kind kan dan bijgeschreven worden in het trouwboekje, is niet verplicht) worden meegenomen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Je krijgt automatisch een BSN nummer thuisgestuurd. Indien je aangifte doet in een andere gemeente wordt de geboorte automatisch doorgegeven aan de gemeente waar je woonachtig zijn.

Aan de geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden, wel zijn er kosten verbonden aan een afschrift van de geboorteakte.

Indien je meer informatie wilt over de geboorteaangifte kun je kijken of de site van de Rijksoverheid.

Heb je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner de baby erkent? Dan krijg je vanaf 1 januari 2023 automatisch gezamenlijke gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen.

Indien gezamenlijk gezag aanvragen nodig is kan dit digitaal aangevraagd worden of met het aanvraagformulier “verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige”. Beide mogelijkheden zijn op de website van rechtspraak te vinden. Het formulier moet door beide ouders worden ingevuld. Bij het aanvraag formulier moeten een aantal bewijsstukken worden aangeleverd, zoals een afschrift van de geboorteakte. Het formulier en de bewijsstukken kunnen worden opgestuurd of afgegeven bij iedere rechtbank in Nederland.

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank kost niets. De bewijsstukken die je bij de gemeente moet halen brengen echter wel kosten met zich mee.

Voor meer informatie over gezamenlijk gezag kun je terecht bij rijksoverheid, bij rechtspraak en advocaten.nl.

In Nederland is het verplicht om je kind binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij de zorgverzekering. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis meeverzekerd en vallen dus onder de verzekering van de vader of moeder. Je kunt zelf kiezen bij welke verzekering (van vader of moeder) je je kind wilt meeverzekeren. Hierbij kan je dus uiteraard kijken wie van jullie het beste verzekerd is. Zodra het BSN nummer bekend is, kun je je verzekering bellen en je kind laten meeverzekeren.